Za sve informacije kontaktirajte naše agente na

sonictours1@gmail.com

 

Opšte napomene

NAPOMENE ZA KORISNIKE USLUGA

Podaci na website-u su informativnog karaktera. Zvaničan je samo štampani cenovnik koji je sastavni deo prijave i ugovora. 

- Organizator putovanja je TA „SONIC – TOURS“ d.o.o.

- Organizator putovanja zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. Gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).

- Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

- Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi nikakvu odgovornost.

- Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja

- Aranžman je rađen na bazi od minimum 45 putnika.

- Plaćanje aranžmana se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu BANCA INTESE na dan uplate.

- Plaćanje aranžmana se vrši u kešu, platnim kartica ili čekovima.

- Kod plaćanja kešom i karticama, celokupan iznos aranžmana mora biti isplaćen do 15 dana pre početka putovanja u mesečnim ratama od minimum 30 eura u dinarskoj protivvrednosti.

- Kod plaćanja čekovima, poslednji ček mora dospevati ne kasnije od mesec dana po povratku sa putovanja.

– U slučaju nedovoljnog broja putnika za realizaciju aranžmana, krajnji rok za obaveštenje o otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska.

- Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta.

- Prema zakonima EU kod kružnih putovanja obavezno je zaustavljanje autobusa u trajanju od 9 sati na mestu predviđenom planom i programom puta.

- Agencija zadržava pravo da obavesti putnike o imenu hotela, opremljenosti soba i cenama fakultativnih izleta do trenutka prijave dovoljnog broja putnika za izvođenje aranžma.

- Prilikom određivanja rasporeda sedenja u autobusima agencija će nastojati da izađe u susret svim zahtevima putnika, ali ne može garantovati ovakvu uslugu.

- Agencija zadržava pravo rasporeda putnika po sobama u smeštajnim objektima ukoliko putnici nisu uplatili sobu sa manjim brojem ležaja. Agencija će nastojati da izađe u susret željama putnika ali ne može garantovati ovakvu uslugu.

- Putnik je dužan da se raspita o tačnom vremenu i mestu polaska najranije 2 dana pre puta.

- U slučaju nedoličnog ponašanja putnika,  ometanja vodiča ili vozača  u obavljanju posla ili uznemiravanja drugih putnika,   vodič ili predstavnik agencije ima pravo da tog putnika isključi sa putovanja bez prava žalbe ili povraćaja novca. 

 

AVIO ARANŽMANI

- U slučaju promene cene avio prevoza od strane Avio kompanije, agencija zadržava pravo da promeni cenu aranžmana.

- Prijave najkasnije 45 dana pre polaska.

- Cena je garantovana samo kada se uplati celokupan iznos cene avio karte.

- Posle kupovine avio karata, novac uplaćen za iste je nemoguće refundirati.

- Moguće je blago pomeranje datuma putovanja u zavisnosti od raspoloživosti mesta na letovima.